top of page

Chinese horoscoop

In de Chinese horoscoop worden hele andere dierenriem tekens gebruikt. Ook word er op een andere wijze bepaald tot welk teken je behoort. In de westerse horoscoop bepaald de geboortedatum welk teken je hebt. In de Chinese horoscoop gaat het per geboorte jaar. De telling loopt meestal van begin februari tot eind januari. Als je wil weten wat je Chinese teken is klik dan op de link hieronder. Je vind daar ook een beschrijving van het teken. Of zoek het op op onderstaande lijsten.

Link

Chinees teken met welk geboortejaar?

OS:                1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

TIJGER:        1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

KONIJN:       1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

DRAAK:        1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

SLANG:        1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

PAARD:       1918, 1930, 1942, 1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

GEIT:          1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

AAP:           1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

HAAN:        1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

HOND:        1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

VARKEN:   1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

RAT:          1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Eigenschappen Chinese dierenriemtekens

Os

Positief: Ijverig, vernieuwend, integer, doelgericht, onderhoudend causeur.

Negatief: Wraakzuchtig, terughoudend, koppig, bevooroordeeld, dweepzuchtig.


Tijger

Positief: Autoriteit, vurig, magnetisch, uitstraling, moedig, positieve instelling.

Negatief: Tegen de draad in, mateloos, heftig, oppervlakkig, opvliegend en ongedurig.


Konijn

Positief: Ambitieus, verfijnd, voorzichtig, tactvol, deugdzaam, vitaal.

Negatief: Pedant, omslachtig, heimelijk, dilettantisch, melancholiek, kieskeurig.


Draak

Positief: Enthousiast, energiek, succesvol, sentimenteel, vitaal, warmhartig, moedig.

Negatief: Wantrouwig, snoeverig, star, lichtzinnig, flirterig, mateloos, scherpe tong.


Slang

Positief: Vol mededogen, discreet, intuïtief, helderd, magnetisch, diep.

Negatief: Arrogant, lui, huichelachtig, buitensporig, hebzuchtig.


Paard

Positief: Krachtig, stijl, zelfstandig, actief, vol overredingskracht, ijverig, pragmatisch, populair.

Negatief: Principeloos, overhaast, egoïstisch, opstandig, angstig, hardvochtig.


Geit

Positief: Smaakvol, artistiek, beleefd, volhardend, inventief, fijngevoelig.

Negatief: Pessimistisch, traag, parasiterend, kortzichtig, talmend, zweverig.


Aap

Positief: Enthousiast, slim, intelligent, vindingrijk, evenwichtig, managertalent.

Negatief: Opportunistisch, bedriegelijk, egocentrisch, dwaas, opschepperig, slordig, roddelachtig.


Haan

Positief: Geestdriftig, stijl, conservatief, elegant, oprecht.

Negatief: Verspillend, naïef, pedant, eigenzinnig, bazig, opschepper.


Hond

Positief: Gewetensvol, trouw, vol plichtsgevoel, standvastig, intelligent.

Negatief: Cynisch, vol eigendunk, ongezellig, narrig, eigenwijs, vol kritiek, afbrekend.


Varken

Positief: Eerlijk, nauwgezet, beschaafd, zinnelijk, ridderlijk.

Negatief: Mateloos, schranser, materialistisch, naïef, onbeheerst, agressief, vol onderdrukte woede, twijfelend, wraakzuchtig.


Rat

Positief: Maakt een goede indruk, zuinig, gezellig, expansiedrang, joviaal, gezond verstand.

Negatief: Huichelachtig, principeloos, uit op macht, gierig, inhalig, zenuwachtig, bemoeizuchtig, opschepper.

bottom of page